1. לתת תמיכה לאזור השבר.
  2. להשכיבו על גבו.
  3. להשכיבו על בטנו.
  4. לפשוט בגדיו או להזיז את האבר הנפגע