1. חימום איזור הפגיעה.
  2. קירור איזור הפגיעה.
  3. השקיית הנפגע בהרבה נוזלים כדי למנוע התייבשות.
  4. שטיפת איזור הפגיעה בחומץ או במים מהולים באמוניה.