1. לנקות את פיו משאריות קיא וגופים זרים.
  2. לסתום את נחירי אפו לפני תחילת ההנשמה.
  3. להוציא את המים מריאותיו.
  4. להשכיב את הנפגע על גבו.