1. לבצע מייד הנשמה מלאכותית מפה לפה.
  2. לשמור על חום גופו.
  3. לבדוק אם יש לו דופק ואם הוא נושם.
  4. לבצע עיסוי-לב ברגע שיתאפשר.