1. לבדוק את תאריך פקיעתו.
  2. לבדוק שמחוג הלחץ נמצא על הצבע הירוק.
  3. ניתן לשקול ולראות שהמשקל מתאים לרשום.
  4. כל התשובות נכונות.