1. מערבית.
  2. מזרחית.
  3. דרום מזרחית.
  4. דרומית.