1. מערבית.
  2. צפונית.
  3. דרום מזרחית.
  4. צפונית מזרחית.