1. מזרחית ערה עד חזקה.
  2. דרומית ערה עד חזקה.
  3. מערבית ערה עד חזקה.
  4. צפונית מתונה.