1. רוח דרומית מערבית ערה עד חזקה.
  2. רוח צפונית מתונה.
  3. רוח מזרחית ערה עד חזקה.
  4. רוח מערבית קלה.