1. יש להיזהר, השקט בקרבת החוף מטעה.
  2. כדאי לבוא עם אופנוע עמידה ולקפוץ בגלי החוף.
  3. לא כדאי להגיע לים, יהיה סוער מדי בקרבת החוף.
  4. אפשר להתרחץ בים, יש סחיפה חזקה לכיוון החוף.