1. התרבות של עננים כהים ונמוכים, שנעים בשמיים במהירות ממערב או מדרום-מערב.
  2. לחץ האוויר יורד במהירות (יחסית) ובצורה ניכרת.
  3. בים התיכון ובכינרת: רוחות מדרום-מערב או מערב ההולכות ומתחזקות.
  4. כל התשובות נכונות.