1. ירידה משמעותית בראות.
  2. סכנה שהמנוע של האופנוע ירטב ויהיה קצר.
  3. האנשים על האופנוע ירטבו ויהיו חולים.
  4. כל התשובות נכונות.