1. אהפוך אותו חזרה, לא משנה דרך איזה צד, אתניע ואמשיך לנסוע.
  2. "חשוב להפוך בכיוון נכון ע""פ הוראת היצרן ואז להפעיל את המנוע מיד."
  3. אהפוך חזרה ואחכה לעזרה מהחוף להניע אותו שוב.
  4. אנטוש את האופנוע ואשחה חזרה לחוף.