1. בניגרר-בתפס הקדמי ואצלי, מסביב למושב, או בתפס אחורי, אם קיים.
  2. בניגרר - סביב מוט ההיגוי ואצלי - לאחוז את החבל ביד כדי לאפשר שיחרור מיידי.
  3. בניגרר - בתפס הקידמי ואצלי - להקיף את גופי ולקשור את הקצה בתפס הקדמי שלי.
  4. אין חשיבות למיקום קשירת חבל הגרירה.