1. חגורות הצלה, 1 מצוף עשן, מדומם מנוע, מראת איתות.
  2. חגורות הצלה, 1 לפידי יד אדום, מדומם מנוע.
  3. חגורות-הצלה, 1 רקטות מצנח, מראת איתות.
  4. חגורות הצלה, מדומם מנוע, מראת איתות.