1. לפחות 6 מטרים.
  2. "לפחות 60 ס""מ."
  3. כאשר קצה צינור פליטת הג'ט מכוסה מים.
  4. "לפחות 6 ס""מ."