1. למנוע התחפרות החרטום בחול.
  2. לאפשר שליטה באופנוע.
  3. שהגל יכסה את האופנוע.
  4. כל התשובות נכונות.