1. חגורות הצלה, מצוף/לפיד עשן, מדומם-מנוע ואת התעודות הנחוצות ומכנסוני מגן.
  2. חגורות הצלה, ראי איתות, מטפה אוטומאטי בתא המנוע ולפיד-יד.
  3. חגורות הצלה, מטפה אוטומאטי בתא המנוע, מצוף/ידנית עשן ואת התעודות הנחוצות.
  4. חגורות הצלה, מדומם מנוע, ראי איתות ואת התעודות הנחוצות.