1. ירוק מצד ימין של הסירה ואדום מצד שמאל של הסירה.
  2. ירוק מצד שמאל של הסירה ואדום מצד ימין של הסירה.
  3. אין חשיבות באיזה צד, העיקר לא לעלות על המצוף.
  4. אף תשובה לא נכונה.