1. 3 צפירות קצרות משמעותן מנועי פועלים לאחור.
  2. "תשובה ""א"" נכונה, אבל אסור להשמיעה אותות אלו בזמן ערפל."
  3. 3 צפירות קצרות הוא חלק ממצב מצוקה , וכנראה שמצבו של כלי השייט לא כל כך חמור ולכן הישמיעה רק חלק מאות המצוקה.
  4. המשמעות של הצפירות שזה כלי שייט שזרק עוגן