1. על מנת למנוע גלים.
  2. על מנת למנוע מערבולות.
  3. על מנת למנוע לירידה בראות כתוצאה מהרסס באוויר.
  4. כל התשובות נכונות.