1. רק לנוהג אסור לשתות אלכוהול.
  2. גם הנוהג וגם הנוסע חייבים להיות ערניים ובשליטה.
  3. מספיק אם אחד מהם לא שתוי.
  4. במהירות איטית אין בעיה שהנוסע קצת שתוי.