1. כן, במידה והמשיט המוסמך נמצא תמיד בקשר עין.
  2. כן, בתנאי שהנוהג הוא מעל גיל 16.
  3. לא, רק משיט מוסמך רשאי לנהוג באופנוע ים.
  4. כן, בתנאי שהנוהג קיבל אישור בכתב מטעם רשות הספנות והנמלים.