1. גיל של 16 שנים לפחות, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, בריאות תקינה, ללא צורך באבחנה בצבעים.
  2. גיל של לפחות 16 שנים, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, מעבר קורס הגשת עזרה ראשונה ואבחנת צבעים.
  3. גיל של לפחות 16 שנים , מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, בריאות תקינה ואבחנה בצבעים.
  4. גיל של לפחות 17 שנים, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים.