1. כן, בתנאי שהאופנוע מורשה ל-3 מפליגים ועליו יהיו לפחות 2 אנשי צוות.
  2. אפשר לגרור רק אם על גוף הנגרר יש תפס עם שחרור חרום.
  3. מותרת, בתנאי שהאופנוע מורשה ל-2 מפליגים בלב
  4. אסורה לחלוטין!