הדפסה
  1. רשיון שייט.
  2. תעודת מזהה.
  3. תעודה משיט.
  4. רשימת ציוד הצלה.