1. "ע""י סיבוב ידית ההגה ימינה ושמאלה."
  2. "ע""י סיבוב ידית ההגה ומבט בנחיר הפליטה."
  3. "ע""י מבט כללי באופנוע."
  4. "ע""י הפניית האופנוע במים במהלך היציאה לים."