1. רק למשיט המוסמך להשיט אופנוע ים, או לתלמיד שעבר בהצלחה מבחן עיוני למשיט אופנוע ים, במהלך שיעור מעשי בפיקוח מדריך.
  2. לכל אחד בתנאי שבעל תעודת המשיט נמצא על האופנוע ויושב על אחד המושבים האחוריים, אולם הוא חייב לענוד את מדומם החירום.
  3. באופנוע דו מושבי או תלת מושבי, בעל תעודת משיט יכול לשבת במושב אחורי, בתנאי שהוא אישית נוהג את האופנוע.
  4. כל בעל תעודת משיט אחרת כלשהי (סירה/ספינה) אפילו אם אינו מוסמך דווקא להשטת אופנוע ים רשאי להשיט אופנוע ים ללא מגבלות.