1. לא יותר מבן אדם אחד.
  2. לא יותר מארבע אנשים.
  3. לא יותר משלושה אנשים.
  4. לא יותר משני אנשים.