1. התנאי שהאופנוע מיועד ל-2 אנשים ועל האופנוע ימצאו 2 אנשים.
  2. התנאי שהאופנוע מיועד ל-3 אנשים ועל האופנוע ימצאו 3 אנשים.
  3. התנאי שהאופנוע מיועד ל-3 אנשים ועל האופנוע ימצאו 2 אנשים.
  4. לא ניתן לגרור סקי מים בשום תנאי.