1. תשאיר הודעה בחוף לגבי כוונותיך וזמן חזרה משוער.
  2. תתארגן ותצא ישר לים.
  3. אין צורך בהכנות מיוחדות, לאופנוע אין בעיה לכסות טווח זה.
  4. תודיע לחבריך בחוף שיצאת לשוט.