1. תעודת משיט.
  2. תעודה מזהה.
  3. תעודת המעידה על בריאות תקינה.
  4. רשיון שייט של כלי השייט.