1. אחת לשנתיים.
  2. רק כאשר קונים אותו/החלפת בעלות.
  3. לאחר התנגשות או שפוץ כללי.
  4. אחת לשנה.