1. יש לחבר את המדומם לאופנוע ליד ההגה.
  2. יש לחבר את המדומם לנוסע מאחורי הנה.
  3. יש לחבר את המדומם לנוהג.
  4. אין חשיבות למי מחברים את המדומם.