1. 2 חגורות.
  2. חגורה לנוהג בלב.
  3. 3 חגורות.
  4. 4 חגורות.