1. (C) מפנה ל-(O).
  2. (O) מפנה ל-(C).
  3. (O) ו-(C). כל אחד פונה ימינה.
  4. אין סכנת התנגשות.