1. ספינה (D) עוסקת בדייג על (P) לפנות לה דרך.
  2. (P) מהיר ויכול להמשיך בתנועה ללא חשש.
  3. ספינה (D) מפנה לאופנוע ים (P) : (P) מימינו.
  4. (D) מוגבלת בגלל השוקע, (P) יפליג בזהירות עד שהסכנה תחלוף.