1. (E) מפנה ל-(M)
  2. (M) מפנה ל-(E), (M) עוקפת.
  3. אין צורך לבצע שינוי בקורס או מהירות.
  4. (E) יפנה ל- (M), מה שבטוח, בטוח!