1. (E) מפנה ל-(M), (M) עוסק בדייג.
  2. (M)יפנה ל-(E). כלי שייט עוקף יפנה.
  3. (E) יפנה ל- (M), (E) איננו מבין את האותות של (M) ומה שבטוח – בטוח!
  4. (E) יפנה ל- (M), ספינה מפנה לאופנוע.