1. (A) מפנה ל-(M).
  2. (M) מפנה ל-(A).
  3. (M) מהווה ספינת אם לצוללים ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטר.
  4. (M) היא כלי שייט ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה.