1. (A) מפנה ל-(I).
  2. (I) מפנה ל-(A).
  3. כל אחד מכלי השייט יפנה לימין.
  4. (I)יוריד מהירות,(A) יגביר מהירות.