הדפסה
  1. (B) מוגבל בגלל אופי עיסוקו, (J) יפנה שמאלה ויפנה דרך.
  2. (B) ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, (J) יכול להמשיך בדרכו.
  3. (B) מבקשת עזרה, על (J) לגשת אליו ולעזור לו.
  4. (B) מוגבל בגלל אופי עיסוקו, (J) יפנה ימינה ויפנה דרך.