הדפסה
  1. (K) ממוכן, מפנה לאופנוע (G).
  2. (K) גורר, (G) חייב לפנות לו דרך.
  3. (G) מהיר יותר, ויכול להמשיך ללא חשש.
  4. שניהם ממוכנים ולכן על שניהם לפנות כל אחד ימינה.