1. כל אחד פונה ימינה.
  2. כל אחד עוצר ומנסה לנסוע לאחור.
  3. (N) יפנה, ויתרחק ככל האפשר מ- (F).
  4. (N) במצוקה, ולכן חובה לגשת אליו ולהגיש עזרה.