1. עלי לשמור על אורח ומהירות, כמו שהפלגתי עד עכשיו.
  2. עלי להוריד מהירות למינימום ולשמור על האורח.
  3. עלי לשנות אורח ו/או מהירות בצורה שתראה לעיני משיט כלי השיט השני באופן ברור.
  4. אין זה משנה מה אני אעשה - כלי השיט השני חייב לפנות לי דרך בכל מקרה.