1. אשמור על אורח (כיוון הפלגה) ומהירות, כמו שהפלגתי עד עכשיו.
  2. אוריד מהירות למינימום ואשמור על האורח (כיוון ההפלגה) בו הפלגתי עד עכשיו.
  3. אני חייב לעצור את האופנוע ולתת לכלי השיט השני לעבור לפני.
  4. עלי לשנות אורח ו/או מהירות בצורה שתראה לעיני משיט כלי השיט השני באופן ברור.