1. תכווין המצפן לכלי שיט אחר המתקרב אליך משתנה במידה ניכרת.
  2. תכווין המצפן לכלי שיט אחר המתקרב אליך אינו משתנה במידה ניכרת.
  3. כאשר כלי השיט השני מהיר יותר משלך.
  4. כאשר המרחק בין שני כלי השיט קטן בהדרגה.