1. כלי שיט שאיננו רתוק לחוף, אינו במצב עגינה ואינו על שרטון.
  2. כלי שיט המתקדם במים בעזרת מנועים, מפרשים או משוטים.
  3. כלי שיט שאינו מתקדם בעזרת מנועים או מפרשים אלא ניסחף ברוח ובזרם.
  4. כלי שיט המפליג מנקודה אחת לנקודה אחרת.