1. כאשר המוגבל מתקרב מולו.
  2. כאשר המוגבל מתקרב משמאלו.
  3. כאשר המוגבל מתקרב מאחוריו ומשיג את האופנוע ים.
  4. לא יתכן בשום מקרה שכלי שייט מוגבל יפנה דרך לאופנוע-ים.