1. כיוון המצפן לכלי שייט מתקרב משתנה במידה ניכרת.
  2. כאשר המרחק בין שני כלי השייט קטן וכיוון המצפן אליו לא משתנה במידה ניכרת.
  3. כאשר כלי השייט השני מהיר יותר מזה שאתה משיט וכוון המצפן אליו משתנה במהירות.
  4. כאשר כיוון המצפן לכלי שייט מתקרב אינו משתנה והטווח אליו גם לא משתנה.